.1. Proiectare:

AMIRAS C&L Impex SRL prin specialistii sai executa servicii de proiectare instalatii electrice de distributie si utilizare a energiei electrice cu tensiuni de la 0,40KV pana la 20KV (Studiu de Fezabilitate, Studiu de Solutie, Proiect Tehnic)

 • Instalatii si sisteme electrice industriale;
 • Linii electrice si racorduri cu tensiuni nominale de 0,4kV÷20 kV aeriene si subterane;
 • Posturi de transformare de joasa si medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni);
 • Bransamente trifazate/ monofazate, racorduri aeriene sau subterane;
 • Retele electrice de iluminat public (stradal,ambiental si pietonal) si de iluminat interior;
 • Retele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinte;
 • Electroalimentari industriale pentru intreprinderi mici, mijlocii si mari;
 • Instalatii de protectie si masura.

2. Mentenanta si reparatii:

 • pentru posturi de transformare;
 • reparatii si service in caz de avarii aparute sau alte defectiuni;
 • verificari si rapoarte periodice
 • servicii de intretinere pentru echipamente;
 • incercarea echipamentelor de protectie;
 • masurarea prizelor de pamant;
 • verificarea continuitatii legaturilor la prizele de pamant,a panourilor si tablourilor electrice;
 • verificari si masuratori protectii prin relee si automatizari (PRAM).
 • lucrari de mentenanta la corpurile de iluminat public( stradal, ambiental si pietonal) si de iluminat interior.

3. Executie retele electrice de medie si joasa tensiune:

 • linii de joasa tensiune pentru iluminat public;
 • linii electrice subterane;
 • modernizarea liniilor electrice de joasa si medie tensiune;
 • eliberari de amplasamente pentru linii de joasa si medie tensiune;
 • instalatii electrice interioare aferente cladirilor civile si industriale;
 • instalatii electrice de utilizare, de joasa tensiune;
 • bransamente electrice aeriene si subterane, monofazate si trifazate, instalatii de racordare la joasa tensiune ;linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV – 20 kV aeriene si/sau subterane;
 • retele electrice de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinte.