Proiectul nr. RUE 1317, intitulat: „Dotarea cu utilaje specifice cu emisii reduse de CO2, necesare capacitatii de productie/servicii.” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 05.12.2022 cu numărul 61/POC/411/AS

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT