Număr contract de finanţare: 3 PTE/2016
Titlul proiectului : „Semafor inteligent cu tehnologie LED pentru creșterea siguranței transportului feroviar
Cod proiect: PN-III- P2-2.1- PTE-2016- 0024

Scopul proiectului se raportează direct la cel declarat în cadrul PN III – Programul 2, de creștere a competitivității unei întreprinderi (AMIRAS C&L IMPEX SRL Târgoviște), prin asimilarea rezultatelor CDI ale unei organizații de cercetare (Universitatea POLITEHNICA din București – Centrul de Metrologie și Ingineria Măsurării) și transferul final al produsului rezultat către piață. De remarcat ca există o colaborare de aproape 20 de ani între cei doi parteneri, prin proiecte diverse de cercetare, iar rezultate ale cercetărilor sunt încorporate în produsele livrate pe piață de agentul economic.
În proiect se urmărește dezvoltarea și experimentarea de la nivel TRL4 la TRL6 a unui prototip relevant, semaforul cu tehnologie LED, pentru un domeniu de infrastructură critică din economia națională, cel al infrastructurii feroviare, cu avantaje importante legate de fiabilitatea și siguranța traficului feroviar.

 

Obiectivele specifice ale proiectului, în concordanță cu cele ale programului:

1. Dezvoltarea unui prototip de produs nou pentru o infrastructură critică, semafor inteligent cu tehnologie LED, ce va contribui la creșterea substanțială a securității traficului feroviar;
2. Dezvoltarea parteneriatului între întreprindere și universitate pentru introducerea în ciclul productiv a rezultatelor relevante ale cercetării;
3. Creșterea capacității de inovare a întreprinderii și de creare a unui nou produs cu potențial de exploatare într-un domeniu important al securității infrastructuri critice- calea ferată și creșterea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în mediul privat;
4. Protejarea dreptului de proprietate intelectuală și diseminarea rezultatelor, asigurând racordarea cercetării aplicative la cerințele mediului socio-economic. Domeniul de specializare inteligentă căruia i se adresează propunerea de proiect este cel al Tehnologiei informației și comunicației, spațiu și securitate cu referire directă la Infrastructuri și servicii critice.

 

SEMALED Raport stiintific si tehnic – Etapa 1

SEMALED Raport stiintific si tehnic – Etapa 2

SEMALED Raport stiintific si tehnic – Etapa 3