Titlu proiect:
Sun Power & cooperation fusion for chEaper Electrical Devices manufacturing
Contract: 2019/104287
Data incepere: 01.02.2021
Data finalizare: 31.07.2022

Beneficiar:
SC Amiras C&L Impex SRL
Parteneri:
Høgskolen i Østfold (Oestfold University College – HIOF)
NxTech AS (NT)
Manager de proiect: Laurentiu Stancu

Obiective principale:
Reducerea costurilor de productie in fabricarea dispozitivelor electronice prin utilizarea de energiei provenita din surse regenerabile.
Obiective secundare:
– Instalarea unui generator fotovoltaic ce va deservi sistemul energetic local (microgrid) condus de un sistem EMS;
– Proiectarea, dezvoltarea si integrarea unui sistem de management energetic.
Rezultate scontate:
– Cresterea capacitatii de a produce energie regenerabila;
– Reducerea emisiilor de CO2 la nivel global;
– Imbunatatirea capacitatii CD in domeniile energieiilor regenerabile, eficientei si a securitatii energetice;

Indicatori de realizare:
a) Reduceri estimate a emisiilor de CO2 (in tone CO2 eq./an): 47,04 tone of CO2eq/an
b) Energie electrica produsa din surse regenerabile – solar (in MWh/year): 153,713 MWh/an
Indicatori de rezultat:
a) Numarul de instalatii noi/imbunatatite pentru productia de energie electrica din SRE: 7
b) Capacitatea instalata pentru productia energiei electrice din alte surse SRE: 129.44 kWp

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.