PROIECTE REALIZATE

1. Dispozitive de amorsare a descărcarii pentru lămpi cu vapori metalici de înaltă presiune.

Contract de cercetare nr. 968/2001 în cadrul programului naţional RELANSIN 2001-2002.

2. Iluminat public cu lămpi cu vapori de sodiu – echipamente cu nivel redus al pertubaţiilor electromagnetice de bandă largă 2003-2005.

Contract de cercetare nr. 1746/2003 în cadrul programului naţional RELANSIN.

3. Instruire vocaţională pentru reconversie, calificare şi specializare în domeniul electric în meserii specifice reţelelor electrice de joasă şi medie tensiune, 2004-2005.

Contract RO-2002/000-586.05.02.02.117 în cadrul programului Phare 2002 Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane.

4. Intensificarea masurilor active pentru ocupare prin sustinerea de cursuri in meseria de electrician, 2005-2006.

Contract RO2003/2005 – 551.05.03.02.064 in cadrul programului PHARE 2003 Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane.

5. “Achizitie mijloace de transport si echipamente noi”.

Nr. şi data Contractului de credit bancar şi AFN: 195/25.09.2006.

6. Program PHARE 2004 CES DRU Promovarea capitalului uman.

Proiect PHARE/2004/016 – 772.04.02.02.01.01.304 – Cresterea productivitatii muncii prin programe de formare continua in domeniul electric.

7. „Echipamente inteligente pentru controlul sistemelor de iluminat stradal” 2007-2010.

Contract de cercetare nr. 56/2007 în cadrul programului naţional 5 INOVARE.

8. “Metodă şi echipament pentru testarea profilelor longitudinale ale arterelor rutiere în regim dinamic”.

Contract de cercetare nr. 123/2007 in cadrul programului national 5 INOVARE.

9. Proiect POSDRU 24/2.3/G/17727 ”Formare profesionala continua in domeniul electric si informatic pentru calificare/recalificare angajati”.

Contract nr. 21/09.02.2009 in cadrul programului POSDRU 2007-2013.

10. “Dezvoltarea sectorului productiv din domeniul electric prin marirea capacitatii de productie”.

Contract de finantare nr. 127/04.03.2009 in cadrul Programului Operational “Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013”.

11. “Noi produse inovative bazate pe LED-uri destinate iluminatului”.

Contract de finantare nr.495/31.07.2013 in cadrul POS CCE, Axa 2, Operatiunea 2.3.3.

Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor.